Skip links

PRIVACYVERKLARING
PURE WOMEN – WENDY TERLAAK

Pure Women – Wendy Terlaak, consulent, gevestigd op Hooigracht 26, 2312KT Leiden,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
Pure Women – Wendy Terlaak
2312KT Leiden
KVK: 62284894
Telefoon: +31 6 28471701
Email: info@woocommerce-224624-2739275.cloudwaysapps.com
Website: www.pure-women.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Pure Women – Wendy Terlaak verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten, of omdat je je gegevens verstrekt tijdens een (telefonisch) gesprek, e-mail, bericht of bezoek aan de website. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Pure Women – Wendy Terlaak verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
– Gezondheidsgegevens en gegevens over je persoonlijke situatie die van belang zijn
om persoonlijk advies te kunnen geven of om te verwijzen naar andere zorgverleners.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Pure Women – Wendy Terlaak verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het aanbieden van een persoonlijk coachtraject
– Het afhandelen van je betaling
– Verzenden van mijn nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te
kunnen voeren
– Pure Women – Wendy Terlaak verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Pure Women – Wendy Terlaak bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijnen voor fiscale gegevens zoals facturen van zeven jaar (wettelijk verplicht). De overige gegevens worden twee jaar na het afronden van de begeleiding vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pure Women – Wendy Terlaak verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend en alleen met jouw toestemming indien dit noodzakelijk is voor de begeleiding/advisering. Denk hierbij aan overdracht of rapportage aan andere zorgverleners. Met bedrijven die jouw
gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Pure Women – Wendy Terlaak maakt op haar website gebruik van technische en
functionele cookies en van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Als je
daarvoor toestemming geeft, wordt ook gebruik gemaakt van marketing cookies (momenteel alleen Facebook en Instagram). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren en je via social media gepersonaliseerde advertenties tonen. Via de cookie instellingen tab onderin mijn website kan je afmelden voor marketing cookies. Je kunt je afmelden voor alle cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@woocommerce-224624-2739275.cloudwaysapps.com. Er zal dan een
afspraak worden gemaakt, waarbij een legitimatie overlegd moet worden.

Pure Women – Wendy Terlaak wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Pure Women – Wendy Terlaak neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@woocommerce-224624-2739275.cloudwaysapps.com
Versie 1.4
Laatste aanpassing 3 januari 2022