Skip links
Bespreek het plan van aanpak

Waar te beginnen?

Op zoek naar de oorzaak …

Zo veel vrouwen, zo veel vragen, zo veel middelen. Hoe krijgen we een vinger achter jouw klachten? Ik hanteer verschillende methodieken.

Intake en onderzoek

Tijdens het intakegesprek bespreken we de vragenlijst die je vooraf al hebt ingevuld. Deze geeft inzicht in jouw algemene gezondheid en levensstijl en er komen aandachtspunten naar voren. Deze vragenlijst vormt de basis voor het plan van aanpak. Om extra inzicht te krijgen, kunnen we ook een bioresonantie-test afnemen of neem ik wat bloed af voor de EMB test. Op basis van deze resultaten bepaal ik de meest geschikte behandeling.

Bioresonantie

Bioresonantie is een methode voor de diagnose van allerlei kwalen. Het is gebaseerd op de theorie dat alles wat leeft (bios = leven) kan gaan trillen (resoneren = trilling meten) op dezelfde frequentie die van buitenaf wordt aangeboden. Elk orgaan, alle lichaamsvloeistoffen, hormonen en zelfs elke emotie en gedachte heeft zijn eigen elektromagnetische trillingsfrequentie.

Net als hartstromen (ECG) kunnen deze frequenties worden gemeten en gebruikt voor diagnose en therapie. Veel van deze frequenties komen overeen met de meridianen (energiestromen) die al meer dan 3000 jaar bekend zijn uit de Chinese acupunctuur.

EMB test

Ons bloed vervult een belangrijke taak door zuurstof, voedingsstoffen en afvalstoffen naar de juiste organen en cellen te transporteren. Bovendien is bloed onze interne temperatuurregelaar en speelt het een belangrijke rol in ons immuunsysteem.

De kwaliteit van het bloed kan dus ons hele systeem beïnvloeden, en juist daarom kan het ons zoveel informatie geven. Regelmatig bloedonderzoek kan een aantal factoren aan het licht brengen, zoals ijzertekort en infecties. De EMB-test heeft tot doel om een nog vollediger beeld van jouw gezondheid te krijgen.